Alert o opryskach

Informacje dla pszczelarzy na portalu eRolnik.gov.pl

Ostrzeżenia o opryskach środkami ochrony roślin dla pszczelarzy będą się pojawiały na portalu  www.eRolnik.gov.pl. Portal zostanie uruchomiony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.  Dzięki wprowadzonym do portalu swoich danych każdy zainteresowany pszczelarz zapewni sobie dostęp do  bezpłatnej wiadomości SMS o możliwym wystąpieniu zagrożeniu dla jego pasiek.

Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom sektora pszczelarskiego. Każdy pszczelarz powinien blisko współpracować z producentami rolnymi działającymi w jego okolicy. Pszczelarz zarejestrowany na portalu eRolink.gov.pl będzie miał możliwość otrzymania alertów o planowanych w jego okolicy opryskach określonymi środkami ochrony roślin. Ta funkcjonalność „alertu” będzie działała w oparciu o informacje przekazywane przez samych zainteresowanych. W interesie obu stron jest wspieranie się wzajemnie i niepowodowanie strat – powiedział Michał Wiśniewski, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Uruchomienie portalu www.eRolnik.gov.pl jest planowane w drugim kwartale 2019 roku. Usługa powiadamiania pszczelarzy o planowanych i prowadzonych w okolicach pasiek opryskach środkami ochrony roślin będzie jedną z pierwszych udostępnionych przez KOWR. Zgodnie z założeniami informacja o zamiarze stosowania środków ochrony roślin zostanie wprowadzana przez producentów rolnych planujących wykonanie oprysku w określonym czasie. Następnie powiadomienie o tym zagrożeniu dla pszczół zostanie przekazane za pomocą darmowych wiadomości tekstowych (SMS) do pszczelarzy. Alert będzie sprofilowany geograficznie i czasowo w stosunku do umiejscowienia pasieki oraz planowanego oprysku. Oceniamy, że portal eRolnik.gov.pl ma duży potencjał. Ruch na tej stronie internetowej zostanie zapewniony dzięki wielu tematom, które Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaproponuje wszystkim rolnikom – dodał zastępca dyrektora generalnego KOWR Michał Wiśniewski.

Przygotowywany do uruchomienia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa portal www.eRolnik.gov.pl to jeden z celów strategicznych KOWR, dotyczący rozwoju e-usług dla sektora rolnego. Strona będzie główną platformą wymiany informacji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a rolnikami. Docelowo będzie umożliwiała m.in. wsparcie produkcji rolnej poprzez udostępnienie informacji dedykowanych dla użytkowników i składanie elektronicznych wniosków do agencji. Portal będzie także  zintegrowany z węzłem krajowym login.gov.pl.