Uwagi Polskiego Związku Pszczelarskiego do projektu KPWP 2020-2022

Po otrzymaniu pisma Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Tadeusza Romańczuka, w sprawie uwag do Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022, Polski Związek Pszczelarski przekazał projekt tego programu do Wojewódzkich/Regionalnych Związków Pszczelarzy i innych organizacji zrzeszonych w PZP. Po zebraniu uwag z terenu oraz w uzgodnieniu z członkami Zarządu PZP, przygotowane zostały nasze związkowe postulaty, które następnie zostały złożone w piśmie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KPWP 1

KPWP 2

KPWP 3

KPWP 4