Przypominamy o zaproszeniu do badania strat rodzin pszczelich poniesionych w trakcie zimowli 2019/2020

Przypominamy o zaproszeniu do badania strat rodzin pszczlich poniesionych w trakcie zimowli 2019/2020. Termin wypełniania ankiet mija 17 czerwca 2020 r. Liczymy na to, Drodzy Pszczelarze, że pomożecie Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW.