Zmarł Kol. Stanisław Dubiel, wieloletni prezes WZP w Gorzowie Wlkp

Dotarła do nas smutna wiadomość, że w dniu 23 października 2022 r. zmarł w wieku 92 lat,  Kol. Stanisław Dubiel, wieloletni prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 27.10.2022r. (czwartek) o godz. 8:45 w  Gorzowskim Domu Pogrzebowym przy ulicy Żwirowej 21c w Gorzowie Wlkp.

 Stanisław Dubiel jako oficer LWP, w 1952 roku dostał przydział służbowy do JW w Kostrzynie nad Odrą. Z zamiłowania do przyrody oraz pszczół założył pasiekę, a następnie wstąpił w kwietniu 1965 r. do Związku w Gorzowie. Po kilku latach służby został przeniesiony do garnizonu w Gubinie, a następnie do Gorzowa Wlkp.

W organizacji pszczelarskiej początkowo pełnił funkcje Skarbnika, Wiceprezesa, a od 04.04.1976 r. został Prezesem Koła Pszczelarzy Lubiszynie. Był jednym z założycieli Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. w 1975 r. Na zjeździe delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. II-giej kadencji w 1980 r. Stanisław Dubiel został wybrany na funkcję Prezesa Zarządu WZP. Pełnił ją nieprzerwanie do 2008 roku. Był także członkiem Sądu Koleżeńskiego PZP oraz członkiem Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej w Poznaniu.

Jego wieloletnia działalność jako Prezesa WZP obejmowała obszar całego byłego województwa gorzowskiego. Był częstym gościem na zebraniach członków Koła Pszczelarzy, dzielił się dobrą radą i doświadczeniami, posiadał wielu przyjaciół w środowisku pszczelarskim.  Wspierał wszelkie inicjatywy wypływające z Kół zmierzające w kierunku poprawienia efektywności w hodowli pszczoły miodnej, oraz w gospodarce pszczelarskiej. Kładł duży nacisk na zwalczanie chorób u pszczół, co wpłynęło pozytywnie na rozwój pszczelarstwa i zdrowotność rodzin pszczelich w regionie.  Konkretny i pracowity do końca swoich dni, bezgranicznie oddany pszczołom.

Publikował swoje artykuły na tematy związane z pszczelarstwem na łamach regionalnego miesięcznika Lubuskie Wiadomości Rolnicze wydawane przez LODR Kalsk, jak i również w czasopismach pszczelarskich o zasięgu ogólnokrajowym. W ten sposób dzielił się doświadczeniem i wiedzą na tematy nam pszczelarzom bliskie.

Wspólnie z Czesławem Sałatką Prezesem Miejskiego Koła Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim zorganizował obchody patrona pszczelarzy św. Ambrożego w Gorzowie Wlkp. w kościele p. w. Pierwszych Męczenników Polski przy ul. Wilhelma Pluty, które odbywają się sukcesywnie co rok. Zapoczątkował organizowanie kiermaszu miodnego św. Michała, który przyjął się na stałe i cieszy się dużym zainteresowaniem.

Stanisław Dubiel odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą odznaką “Zasłużony dla Województwa Gorzowskiego”, Złotą i Srebrną Odznaką PZP, Medalem Ks. dr Jana Dzierżona. Za wybitne osiągnięcia dla pszczelarstwa otrzymał w październiku 2009 roku najwyższe odznaczenie pszczelarskie – Statuetkę księdza dr Jana Dzierżona. Był Członkiem Honorowym Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz Honorowym Prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim.

Zarząd PZP składa rodzinie, bliskim i przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia.