Apel dotyczący stosowania oprysków

Rolniku / sadowniku / ogrodniku – jeśli chcesz korzystać z zapylającej pracy pszczół i osiągać tym samym wyższe plony – ta informacja jest właśnie dla CIEBIE.

Apelujemy o właściwe stosowanie oprysków, tak by nie szkodziły pszczołom!

Pszczelarzy nie trzeba przekonywać, że nieprawidłowo wykonywane zabiegi z użyciem środków ochrony roślin, szczególnie insektycydów, są zagrożeniem dla pszczół i innych owadów zapylających.

Jak więc stosować środki ochrony roślin, aby ograniczyć do minimum zagrożenie?
Polecamy uwadze „Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin”, opracowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. Kodeks ten został opracowany w ramach Programu Wieloletniego IOR-PIB i finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – tutaj link do tego „Kodeksu…” Zachęcamy do lektury.

Warto pamiętać, że pszczelarz może zgodnie z przepisami zwrócić się z wnioskiem do rolników o informację o zaplanowanych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w okolicy pasieki (w jakim czasie i jakimi środkami będzie wykonywany zabieg). Zaś stosujący środki ochrony roślin ma obowiązek takiej informacji udzielić.

Każdą stwierdzoną nieprawidłowość w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgłaszać należy do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

Polecamy również broszurę „Ochrona zapylaczy podczas stosowania Środków ochrony roślin” (MRiRW) okładka i broszura.