Kurs „Rzeczoznawca chorób pszczół” – zgłoszenia przedłużone do 6 lipca br.

Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego zaprasza pszczelarzy na kurs Rzeczoznawca chorób pszczół, który pozwoli nabyć dodatkowe umiejętności i uprawnienia wykraczające poza program nauczania w zawodzie pszczelarz. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikat. W programie: umiejętności rozpoznawania objawów klinicznych chorób, stawianie właściwej diagnozy, likwidacja jednostki chorobowej.

Termin kursu: 12-15 lipca 2023 r.

Miejsce: Dom Pszczelarza PZP, Kamianna 29, 33-336 Łabowa

Cena kursu: 830 zł (kwota pokrywa noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i materiały szkoleniowe)

Pierwszeństwo w kursie mają członkowie Polskiego Związku Pszczelarskiego. Ilość miejsc ograniczona.

O kwalifikacji na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i dokonana wpłata.

Zgłoszenia i wpłaty przedłużone do 6 lipca 2023 r.

– e-mail do przesłania formularza zgłoszeniowego: pzp@zwiazek-pszczelarski.pl

– numer konta do dokonania wpłaty: 18 8811 0006 0003 0310 0912 0250.

Tu do pobrania formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną RODO – obie części należy podpisać, zeskanować i przesłać na wskazany wyżej adres e-mail. Oryginał formularza wraz z klauzulą należy przywieźć ze sobą do Domu Pszczelarza w Kamiannej po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs.

W załączeniu także Harmonogram zajęć.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc (ilość miejsc ograniczona) Polski Związek Pszczelarski przeprowadzi kolejny kurs pod koniec sierpnia.

Przy okazji pragniemy poinformować, że w przygotowaniu jest 3-dniowy kurs „Inseminacja jako narzędzie w hodowli matek pszczelich”. Szczegółowe informacje zostaną podane po 15 czerwca br.